17 juni 2020

BHV Abonnement

Als ondernemer in het MKB wil je aan alle eisen voldoen. De wetgever heeft bedrijven verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Concrete voorschriften zijn er niet. Het is belangrijk dat werknemers en klanten in veiligheid kunnen worden gebracht als er een noodsituatie is. Daarom is iedere werkgever verplicht om voorbereid te zijn op brand, ongevallen en ontruiming.

De Arbowet schrijft voor dat er altijd ‘voldoende’ BHV’ers aanwezig moeten zijn op de werkvloer. Het is dus afhankelijk van je bedrijf hoeveel BHV’ers er nodig zijn. Vaak volgt het specifieke aantal uit je Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), welke ook verplicht is voor iedere werkgever. In ieder geval moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er mogelijk spelen.

Pellikaan First Aid ontzorgt ondernemers door een BHV-abonnement aan te bieden. Voor een relatief klein bedrag per maand, ben je ieder jaar en heel het jaar up to date!

Op meerdere momenten per jaar zal er zowel een volledige 2-daagse BHV-cursus als een updatedag worden aangeboden.

Het abonnement heeft meerdere voordelen:

  • Het blijft betaalbaar om aan je BHV-verplichting te voldoen;
  • Per abonnement kun je ieder jaar opnieuw kiezen voor een update of een volledige cursus. Zeker voor bedrijven die een relatief groot verloop hebben van werknemers scheelt dat flink in de kosten;
  • Je betaalt via automatische incasso, dus je hoeft nergens aan te denken;
  • De cursusdagen zijn geen straf om te volgen;
  • Je leert niet online wat je zou moeten doen, maar door er praktisch mee bezig te zijn. Door het te zien en te doen weet je echt wat te doen als de nood aan de man is;
  • Het EHBO-gedeelte wordt verzorgd door een gediplomeerd instructeur en het brandpreventiegedeelte wordt verzorgd door een brandweerman;
  • De cursus is, in tegenstelling tot vele andere cursussen, niet saai! Mensen vinden het absoluut geen straf om onze cursussen te volgen.

Het abonnement heeft een minimale looptijd van 1 jaar en is daarna maandelijks opzegbaar. Als er van 1 bedrijf minimaal zes deelnemers zijn, is het bespreekbaar om de cursus in company te doen.

Bekijk hier onze volledige voorwaarden