25 november 2015

Cursusinhoud

Basis eerste hulpverlener (EHV)

Deze EHBO-cursus bestaat uit de basisbeginselen van eerste hulpverlening (EHV), inclusief verbandleer en kleine ongevallen. Daarnaast leer je levensreddende handelingen uitvoeren, zoals reanimeren en het gebruik van een AED. Alles uiteraard geheel conform de eisen van lokale wetgevingen en de Arbo-wetgeving.

Deze EHV-cursus geeft jou als eerste hulpverlener de kennis en vaardigheden om direct na een ongeval snel en effectief te kunnen handelen. Als voorpost van huisartsen en ziekenhuizen wordt jij als eerste hulpverlener opgeleid volgens het ABCDE-protocol en leer je het slachtoffer te stabiliseren in afwachting van de gewaarschuwde professionals, zoals de ambulancedienst.

Studieduur: 2 cursusdagen bestaande uit 18 uren, waarvan ongeveer 14 tot 16 contacturen (2 x 7 tot 8 uur) en plusminus 2 tot 4 studie-uren.

Eerste hulpverlener allround (EHV-A)

De eerste hulpverlener allroundcursus is met name samengesteld voor medewerkers van bedrijven, instellingen, instituten en organisaties die training behoeven. Tijdens de cursus eerste hulpverlener allround komen alle essentiële  vaardigheden aan bod. De cursus behandelt alle modules van het EHBO, waaronder zuigeling- en kinder-EHBO, volwassenen-EHBO, eerste hulp bij sportongevallen, drenkelingen en het gebruik van de AED.

Studieduur: 3 cursusdagen bestaande uit 24 uren, waarvan 18 contacturen (3 x 6 tot 7 uur) en plusminus 4 tot 6 studie-uren.

Kinder-EHBO (EHV-K)

Tijdens deze cursus staat naast de basis van levensreddend handelen het kind centraal. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn typische kinderziektes, snijwonden en verstikking, reanimeren en AED-bediening. Dit certificaat is geldig als EHBO-certificaat voor gastouders.

Studieduur: 9 tot 12 contacturen (3 x 3 uur) en plusminus 2 tot 4 studie-uren.

Retraining / herhalingscursus

Een herhalingscursus waarbij de eerder geleerde theoretische kennis en praktische vaardigheden worden herhaald en verbeterd. Alle levensreddende handelingen van EHBO komen aan bod.

Studieduur: ongeveer 6 contacturen (1 dagdeel of 2 x 3 uur).

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal is bij de cursusprijs inbegrepen.