4 december 2015

FAQ

 • Kan ik mij ook alleen inschrijven?
  Je kunt als individu deelnemen aan een cursus. Iedere deelnemer boekt zelf direct de gewenste cursus via de site en ontvangt de gewenste info omtrent de cursus.
 • Kan een cursus ook op lokatie?
  Bij voldoende deelnemers is een cursus op lokatie mogelijk.
 • Kan er aandacht besteed worden aan specifieke zaken voor onze “vereniging”?
  Afgestemd op de club, de sport en de vraag kan er extra aandacht besteed wordt aan specifieke ongevallen.
 • Wat is EHBSO?
  Dit is Eerste Hulp bij Sportongevallen. Pellikaan First Aid is hierin gespecialiseerd door ruime ervaring binnen de sportbranche.
 • Wordt MFA ook internationaal erkend?
  Het Medic First Aid® Europe certificaat wordt internationaal en Europees erkend en het is nationaal officieel gelijkwaardig aan het Oranje Kruis-certificaat. Tevens heeft het een NIKTA-certificering.
 • Wordt MFA ook erkend voor gastouders of kinderopvang?
  Ja, een MFA-certificaat voldoet aan het Arbowet besluit, de WHVBZ, de Regeling Kinder-EHBO voor gastouders en andere in nationaal en/of Europees verband wettelijk voorgeschreven cursusvereisten. Vanzelfsprekend is het lesmateriaal vormgegeven op basis van de internationale afspraken en richtlijnen op het gebied van reanimatie, patiëntenzorg en slachtofferhulp.
 • Vergoedt mijn zorgverzekeraar de cursus?
  Heb je een aanvullende ziektekostenverzekering? Dan is het mogelijk dat je de opleiding (gedeeltelijk) vergoed krijgt. Check dit bij je zorgverzekeraar.
 • Ik heb EHBO van een andere instantie, kan ik toch een MFA- update doen?
  Ja dit kan, door middel van een zogenaamde cross-over. We bekijken je eerder verworven competenties en vullen kennis aan indien nodig. Wanneer je voldoet aan de normen van MFA, kom je in aanmerking voor het certificaat.